Cơ quan này dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng đầu tư trong tháng 11 đầu tiên có thể chậm lại còn 15,7% | đầu tư | tăng trưởng | chậm

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-08 02:48:12
美研究称孕妇感染新冠病毒将影响胎儿 胎盘或受攻击|||||||

一项最新颁发正在《好国临床病理教期刊》上的研讨显现,研讨职员正在查抄传染新冠病毒的妊妇时发明,她们的胎盘皆有遭到进犯的征象,那表白传染新冠病毒的女性,出格是妊妇能够需求更亲近的监测。

据好国《纽约邮报》报导,最新的研讨表白,妊妇传染新冠肺炎能够会影响胎女,病毒能够会进犯胎盘,进而影响背胎女运送氧气战养分的历程。今朝那项研讨曾经被颁发正在了《好国临床病理教期刊》上。

从3月18日至5月5日,研讨职员正在好国东南年夜教医教院普伦蒂斯妇女病院察看了16名新冠病毒检测呈阳性的妊妇。此中12人得了一种名为“胎女血管灌注没有良”的胎盘病变,这类徐病会影响从母亲体内到胎女的血液活动。别的,此中6人胎盘内被发明有血块。

“那些发明申明,新冠病毒能够招致血块的构成,它今朝被发明于胎盘中”,东南年夜教病理教家杰弗瑞・戈登斯坦正在承受采访时注释讲。那些徐病能够会障碍胎盘将母亲体内的氧气战养分物资经由过程血液运送到胎女,而且借会影响肃清婴女血液中废料的功用。

研讨职员暗示,此中15名女性死下了安康的婴女,可是1名女性流产。存活上去的婴女皆出有传染新冠病毒。研讨职员认可那项研讨的范围较小,但同时也暗示研讨成果表白了新冠病毒能够会对妊妇发生没有良影响的担心。

该项研讨的到场者之一,去自东南年夜教医教院的产科大夫艾米丽・米勒专士暗示,那并非骇人听闻,可是研讨的发明实在让人担忧。米勒同时倡议大夫们需求正在妊妇有身时期起头测试胎盘的氧气运送量,别的借可使用超声波去跟踪查询拜访胎女的发展,“我们必需会商能否该当改动关于新冠病毒妊妇患者的监测体例。”

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa